decoration

Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

Zaangażowanie nowych podmiotów w przeprowadzenie sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej w miastach jest kluczowe. Aktywna rola mieszkańców i wykorzystanie potencjału lokalnego przemysłu może pomóc samorządom w osiągnięciu neutralności klimatycznej i czystego powietrza.

Czym są umowy bezpośrednie na zakup energii ze źródeł odnawialnych (umowy PPA)? Jak działa prosument zbiorowy oraz wirtualny? W jaki sposób upowszechnienie tych rozwiązań może poprawić sytuację odbiorców energii i obniżyć koszty produkcji na poziomie lokalnym?

__________________________________________________________________________________________________________

Tobiasz Adamczewski

Dyrektor Programu OZE, Forum Energii

Był Dyrektorem Ochrony Środowiska WWF Polska i członkiem zarządu Fundacji. Przed objęciem stanowisk kierowniczych był ekspertem ds. Klimatu i energii. Jego dotychczasowe doświadczenie zawodowe obejmuje realizację projektów związanych z energią odnawialną, pracę w sektorze publicznym przy międzynarodowych negocjacjach dotyczących polityki.