Kontakt

Anita Cieślicka

Koordynatorka i managerka interdyscyplinarnych projektów artystycznych i badawczych. W Forum Energii buduje współpracę z miastami, zarządza gronem ekspertów i wspiera samorządy w drodze do czystego powietrza i neutralności klimatycznej. Z wyróżnieniem ukończyła interdyscyplinarne studia z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i techniczno-przyrodniczych na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku koordynowała i produkowała wydarzenia artystyczno-kulturalne w instytucjach takich jak Teatr Powszechny czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat współtworzyła Fundację Centralną, w której zarządzała m.in. projektami „Sprawiedliwość”, „Sen Srebrny Salomei” czy Obywatelska Ustawa Antysmogowa. Tworzy kreatywne, sprawcze i oparte na współpracy inicjatywy na rzecz transformacji energetycznej polskich miast.

Anita Cieślicka
Dyrektorka Programu LeadAir

tel: a.cieslicka@forum-energii.eu

Jakub Jezierski

W Forum Energii odpowiada za wsparcie projektów dotyczących polityk miejskich. Jest także zaangażowany w analizy dotyczące sprawiedliwej transformacji energetycznej w regionach. Doświadczenie zdobywał w Instytucie Reform, gdzie odpowiadał za analizę polskich i unijnych dokumentów strategicznych w obszarze energii i klimatu. Poza pracą zawodową jest też badaczem i autorem artykułów naukowych w studenckiej publikacji Bristol Social Science Review. Obecnie kończy studia licencjackie na kierunku Politics and International Relations na University of Bristol w Wielkiej Brytanii. Alumn XII edycji Akademii Energii.

Jakub Jezierski
Młodszy Specjalista

tel: j.jezierski@forum-energii.eu
decoration

Wspólna 35/10
Warszawa, 00-519


info@forum-energii.eu

NIP: 7010592388
KRS: 0000625996
REGON: 364867487