Kontakt

Anita Cieślicka

Z wyróżnieniem ukończyła interdyscyplinarne studia z zakresu nauk społecznych, humanistycznych i techniczno-przyrodniczych na wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2015 roku koordynowała i produkowała wydarzenia artystyczno-kulturalne w instytucjach takich jak Teatr Powszechny, czy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przez wiele lat związana była z Fundacją Centralną w której koordynowała projekty badawczo-artystyczne m.in. „Sprawiedliwość”, „Sen Srebrny Salomei” czy Obywatelska Ustawa Antysmogowa. W Forum Energii zajmuje się sprawami administracyjnymi, biurowymi i wspiera działania komunikacyjne. W Forum zarządza projektem „LeadAir – miasta neutralne dla klimatu”.

Anita Cieślicka
Dyrektorka Programu LeadAir

tel: anita.cieslicka@forum-energii.eu

Karolina Pawłoś

Absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie na kierunku Wiedza o Teatrze, ze specjalnością krytyka-historia-performatyka. Związana z instytucjonalnymi i offowymi teatrami warszawskimi jako performerka, producentka, kierowniczka produkcji i asystentka reżysera. Autorka krytycznych tekstów w zakresie teatrologii i sztuk performatywnych, recenzentka spektakli i festiwali teatralnych. W Forum Energii zajmuje się sprawami administracyjnymi i biurowymi oraz wspiera działania komunikacyjne. Do jej zadań należą również organizacja wydarzeń i koordynacja działań związanych z programem LeadAir.

Karolina Pawłoś
Młodsza specjalistka

tel: 514 130 114 karolina.pawlos@forum-energii.eu
decoration

Wspólna 35/10
Warszawa, 00-519


info@forum-energii.eu

NIP: 7010592388
KRS: 0000625996
REGON: 364867487