decoration

Webinary

Ciepłownictwo przyszłości – rozwiązania dla miast

zapis webinarium z dnia 22.11.2023

Ciepłownictwo, będące jednym z głównych składników krajowego bilansu paliwowego, odgrywa znaczącą rolę w transformacji energetycznej i bezpieczeństwie energetycznym państwa. Sektor znacząco wpływa także na jakość powietrza i klimat, co sprawia, że jego dekarbonizacja jest konieczna, by osiągnąć założone cele klimatyczne. Technologie ciepłownicze oferują szeroki wachlarz rozwiązań redukujących emisję gazów cieplarnianych.

Czytaj więcej

Rola umów OZE i energetyki obywatelskiej na drodze do neutralności klimatycznej miast

zapis webinarium z dnia 11.05.2023

Zaangażowanie nowych podmiotów w przeprowadzenie sprawiedliwej i efektywnej transformacji energetycznej w miastach jest kluczowe. Aktywna rola mieszkańców i wykorzystanie potencjału lokalnego przemysłu może pomóc samorządom w osiągnięciu neutralności klimatycznej i czystego powietrza.

Czym są umowy bezpośrednie na zakup energii ze źródeł odnawialnych (umowy PPA)? Jak działa prosument zbiorowy oraz wirtualny? W jaki sposób upowszechnienie tych rozwiązań może poprawić sytuację odbiorców energii i obniżyć koszty produkcji na poziomie lokalnym?

Czytaj więcej

„Kryzys energetyczny – rozwiązania prawne dla samorządów” 

zapis webinarium z dnia 02.03.2022

Trwający kryzys energetyczny stawia polskie samorządy przed licznymi wyzwaniami. Dziś kluczowa jest poprawa efektywności energetycznej, oszczędzanie energii i inwestycje w lokalne OZE. Miasta realizują projekty borykając się z niejasnymi regulacjami prawnymi.

Czytaj więcej

Samorządowe strategie dla przyszłości

zapis prezentacji z dnia 15.09.2022

Działania samorządów są kluczem, aby w dynamicznie zmieniających się okolicznościach reagować w przemyślany i skuteczny sposób. Miasta muszą być odporne, bezpieczne, dostępne i zielone. Jak wobec wielu wyzwań, niepewności i wysokich oczekiwań przeprowadzić transformację?  Jak dbać o dialog i angażować mieszkańców w ambitne inicjatywy? Czy zwiększanie ambicji klimatycznych jest możliwe przy drastycznie rosnących cenach?

Czytaj więcej

Ciepłownictwo bliskiej i dalekiej przyszłości

zapis webinarium z dnia 24.10.2022

Podczas naszego webinarium postaramy się spojrzeć na ciepłownictwo i ogrzewnictwo z dwóch perspektyw, krótko- i długoterminowej. Przedstawimy dwie prezentacje, które będą starały się odpowiedzieć na pytania, co zrobić już teraz, aby przetrwać najbliższy i kolejne sezony grzewcze oraz co zrobić, aby na przestrzeni kilkunastu lat ciepło było dostępne w racjonalnej cenie, nie podlegało perturbacjom rynku paliw i wpływom geopolitycznym.

Czytaj więcej

Jak rozwijać miejską sieć ładowania pojazdów elektrycznych

zapis webinarium z dnia 13.07.2022

Jeżeli chcemy osiągnąć cel neutralności klimatycznej Europy do roku 2050, musimy do tego czasu niemal całkowicie zdekarbonizować większość sektorów gospodarki, w tym transport drogowy. Oznacza to, że w najbliższych latach samochody spalinowe będą coraz szybciej wypierane przez pojazdy elektryczne. Podczas spotkania Jacek Mizak zaprezentował kluczowe wnioski z najnowszego raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych.

Czytaj więcej

Smog i klimat - przemyślane działania dla przyszłości

zapis webinarium z dnia 11.05.2022

Lokalne inwestycje w poprawę efektywności energetycznej czy rozwijanie OZE to dziś nie tylko działania poprawiające jakość powietrza czy zmniejszające emisje gazów cieplarnianych. Muszą być również rozpatrywane w kontekście zmniejszania zależności od paliw kopalnych, w szczególności z Rosji. Debata organizowana przez Forum Energii oraz Eco-Miasto.

Czytaj więcej

Edukacja - pierwszy krok w walce o czyste powietrze.

Webinarium z dnia 27.05.2021r.

do rozwiązania złożonych problemów potrzeba o wiele więcej, niż tylko zakazów. Pierwszym krokiem do zmiany powinna być edukacja. Ale jak edukować? Kogo? Skąd brać na to pomysły i środki? Na te i inne pytania odpowiadamy w trakcie naszego webinarium. Podczas spotkania Artur Wieczorek dzieli się inspiracjami z Polski i ze świata, pokazując dobre praktyki i pomysły.

Czytaj więcej
Zobacz więcej

Analizy i raporty

Program "Czyste Powietrze"

Prezentacja z dnia 13.01.2021r.

Prezentacja pokazana uczestniczkom i uczestnikom programu LeadAIR przez Dorotę Kowalczyk, Kierownika Wydziału Programowego z Departamentu Czyste Powietrze.

Czytaj więcej

Odnawialne źródła energii - technologie i inspiracje.

Prezentacja z dnia 25.11.2021r.

Prezentacja przedstawiona podczas warsztatów programu LeadAIR przez Jakuba Sokołowskiego z Instytutu Badań Strukturalnych.

Czytaj więcej

Stan ciepłownictwa i ogrzewnictwa w Polsce.

Prezentacja z dnia 24.10.2020r.

Prezentacja przedstawiona podczas warsztatów programu LeadAIR przez Andrzeja Rubczyńskiego i Piotra Kleinschmidta z Forum Energii.

Czytaj więcej

Ubóstwo energetyczne w Polsce.

Prezentacja z dnia 15.01.2021r.

Prezentacja przedstawiona podczas warsztatów programu LeadAIR przez Jakuba Sokołowskiego z Instytutu Badań Strukturalnych.

Czytaj więcej