decoration

W grudniu 2022 r. rozpoczęła się czwarta, rozszerzona edycja programu
„LeadAir – Samorządowe strategie dla przyszłości”.

W trakcie dwuletniej współpracy Forum Energii oraz dedykowani doradcy i doradczynie wesprą pięć miast we wdrożeniu rozwiązań na rzecz czystego powietrza i neutralności klimatycznej. Każdy z samorządów stworzy indywidulaną mapę transformacji energetycznej oraz wypracuje plan dostosowany do lokalnych potrzeb.  

W czwartej edycji udział wezmą odważne i gotowe do realizacji europejskich celów samorządy – Warszawa, Włocławek, Piastów, Rawicz i Rybnik.  

Program rozszerzonej edycji  

Czwarta edycja LeadAir to dwuletni rozbudowany program edukacyjno-doradczy, w ramach którego miasta wezmą udział w:   

Korzyści z udziału w Programie:  

1. Dwuletni indywidualny proces doradczy 

2. Udział w platformie wymiany wiedzy między miastami i ekspertami/tkami 

3. Bezpośrednie otrzymywanie wiedzy, wynikającej z pracy badawczej i opracowanych przez Forum Energii analiz. Udzielanie pomocy w wyjaśnianiu skomplikowanych wątków prawnych i ustawowych, przekładanie decyzji podejmowanych na szczeblu unijnym lub państwowym na rozwiązania istotne lokalnie.  

4. Wypracowanie dostosowanej do lokalnych potrzeb mapy drogowej dla transformacji energetycznej. 

5. W ramach programu, każdy z pięciu zakwalifikowanych samorządów stworzy mapy drogowe, które pozwolą uporać się z problemem smogu i ograniczyć emisję gazów cieplarnianych.   

Na mapę drogową składają się: