decoration

Efekty współpracy z samorządami

Forum Energii od 2019 roku realizuje Program LeadAir i skutecznie wspiera samorządy w walce o czyste powietrze i neutralność klimatyczną. Dzięki indywidualnym procesom doradczym i współpracy z ekspertami/tkami, 45 miast z całej Polski wdraża rozwiązania, które przyczyniają się do spadku zanieczyszczeń powietrza i poprawiły jakość życia mieszkańców.

W trakcie programu nawiązaliśmy współpracę z ponad 100 ekspertami i ekspertkami, zgromadziliśmy wiedzę i dobre praktyki, opublikowaliśmy autorskie analizy oraz zorganizowaliśmy konsultacje z decydentami.

3 edycja - 2022

2 edycja - 2020

1 edycja - 2020