decoration

LeadAir to:

zaangażowanych samorządów
z całej Polski

uczestniczki i uczestników reprezentujących samorządy w Polsce

ekspertek i ekspertów w tematach takich jak uwarunkowania legislacyjne, finansowanie działań, optymalizacja usług i kosztów, transport, nowe technologie, komunikacja z mieszkańcami, zdrowie.

rekomendacji wypracowanych przez uczestników i uczestniczki programu LeadAir dla decydentów

godzin wykładów,
warsztatów,
webinarów

miesięcy indywidualnego doradztwa dla każdego miasta

czysta energia

Mapa miast uczestniczących w projekcie

mapa

O projekcie LeadAir

Pomagamy miastom na dwa sposoby: dzieląc się wiedzą na portalu www.leadair.pl, ale także zapraszając samorządy do udziału w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb programie edukacyjno-doradczym. Strona internetowa, którą właśnie odwiedzasz, ma formułę otwartą i jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem na rzecz czystego powietrza. Program szkoleniowo-doradczy odbywa się raz w roku. Liderzy, którzy do niego dołączają, otrzymują wiedzę, pełne wsparcie w procesie zmiany, indywidualne podejście, a także możliwość zbudowania relacji ułatwiających dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

leaders

W ramach programu szkoleniowego do prawie rocznej współpracy zapraszamy miasta reprezentowane przez 2-osobowe zespoły składające się z:

  • reprezentacji samorządu (prezydent/ka, burmistrz, wójt lub ich zastępcy) odpowiedzialnej za nadzorowanie działań na rzecz środowiska i przygotowanie szczegółów planów zaopatrzenia gmin w energię
  • menedżera miejskiego (z samorządu – dyrektorów/ki, naczelników/czki, kierowników/czki lub z przedsiębiorstw ciepłowniczych/spółek miejskich) nadzorującego codzienną pracę nad obszarami związanymi z klimatem, środowiskiem itp.

Uczestnicy programu biorą udział w:

  • zjazdach szkoleniowych, składających się z warsztatów, wykładów, spotkań z urzędnikami centralnymi i samorządowymi
  • indywidualnym kilkumiesięcznym doradztwie dla każdego z miast
  • webinariach tematycznych poszerzających wiedzę
  • zyskują także otwarty dostęp do materiałów, kontakty do ekspertek i ekspertów

Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie LeadAir?

6-miesięczny indywidualny proces doradczy – przystępując do programu miasta definiują obszary, w których potrzebują merytorycznego wsparcia ze strony ekspertów Programu LeadAir. Proces doradczy składa się z przeanalizowania stanu faktycznego w mieście, wyznaczenia celów i wypracowania rozwiązań. Duży nacisk kładziemy na przygotowania realnych rozwiązań dla konkretnych, lokalnych wyzwań. W ramach współpracy każde miasto odbędzie 8 spotkań z dedykowanym ekspertem lub ekspertką.  

Udział w platformie wymiany wiedzy między miastami i ekspertami – biorąc udział w Programie, podczas zjazdów szkoleniowych miasta mają możliwość spotkania bezpośredniego, w małej ekskluzywnej grupie z innymi decydentami, najlepszymi ekspertkami i ekspertami w zakresie czystego powietrza i neutralności klimatycznej oraz przedstawicielami innowacyjnych branż energetycznych i technologicznych.

Bezpośrednie otrzymywanie wiedzy, wynikającej z pracy badawczej i tworzenia analiz w Forum Energii. Udzielanie pomocy w wyjaśnianiu skomplikowanych wątków prawnych i ustawowych, przekładanie decyzji podejmowanych na szczeblu unijnym lub państwowym na rozwiązania istotne lokalnie. Otrzymasz najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą m.in.

Eksperci i ekspertki LeadAir

Główną siłą programu LeadAir są ludzie. Do inspirowania i mentoringu zespołów uczestniczących w projekcie zaangażowaliśmy najlepszych specjalistów z zakresu planowania, wdrażania i finansowania poprawy jakości powietrza. Ich wiedza i doświadczenia pomagają naszym uczestnikom podejmować odpowiednie decyzje, planować i działać.

Podczas pierwszej edycji programu uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość współpracować z 68 ekspertkami i ekspertami z różnych dziedzin.