decoration

Razem z wyspecjalizowanym zespołem ekspertek i ekspertów pomagamy miejskim i gminnym liderom, prezydentkom i prezydentom miast wprowadzać zmiany i innowacje, które wpływają na poprawę jakości powietrza. Wspieramy rozwój ich kompetencji i przywództwo. Kształtujemy odważnych, autentycznych liderów gotowych do budowania odpowiedniego środowiska pracy i organizacji, których zadaniem będzie skuteczna walka o czyste powietrze. Stawiamy na:

profesjonalne doradztwo

konsultacje w gronie najlepszych ekspertów

wymianę doświadczeń i wiedzy

praktyczne porady i skuteczne narzędzia

współpracę w tematach dopasowanych do indywidualnych potrzeb

inspirowanie do działania

O projekcie LeadAIR

Pomagamy miastom na dwa sposoby: dzieląc się wiedzą na portalu www.leadair.pl, ale także zapraszając samorządy do udziału w specjalnie dostosowanym do ich potrzeb programie edukacyjno-doradczym. Strona internetowa, którą właśnie odwiedzasz, ma formułę otwartą i jest dostępna dla wszystkich osób zainteresowanych działaniem na rzecz czystego powietrza. Program szkoleniowo-doradczy odbywa się raz w roku. Liderzy, którzy do niego dołączają, otrzymują wiedzę, pełne wsparcie w procesie zmiany, indywidualne podejście, a także możliwość zbudowania relacji ułatwiających dalsze działania na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście.

leaders

W ramach programu szkoleniowego do prawie rocznej współpracy zapraszamy miasta reprezentowane przez 2-osobowe zespoły składające się z:

  • reprezentacji samorządu (prezydent/ka, burmistrz, wójt lub ich zastępcy) odpowiedzialnej za nadzorowanie działań na rzecz środowiska i przygotowanie szczegółów planów zaopatrzenia gmin w energię
  • menedżera miejskiego (z samorządu – dyrektorów/ki, naczelników/czki, kierowników/czki lub z przedsiębiorstw ciepłowniczych/spółek miejskich) nadzorującego codzienną pracę nad obszarami związanymi z klimatem, środowiskiem itp.

Uczestnicy programu biorą udział w:

  • zjazdach szkoleniowych, składających się z warsztatów, wykładów, spotkań z urzędnikami centralnymi i samorządowymi
  • indywidualnym kilkumiesięcznym doradztwie dla każdego z miast
  • webinariach tematycznych poszerzających wiedzę
  • zyskują także otwarty dostęp do materiałów, kontakty do ekspertek i ekspertów

Dlaczego warto wziąć udział w Projekcie LeadAIR?

Dowiesz sią jaką drogę i w jaki sposób powinno przejść Twoje miasto, by do 2030 roku było miastem wolnym od węgla i z czystym powietrzem.

Zrozumiesz jak planować i realizować programy antysmogowe, zarówno w sektorze ciepłowniczym jak i w ogrzewnictwie indywidualnym.

Zdobędziesz umiejętności efektywnego komunikowania się z mieszkańcami, konsultowania pomysłów, udanej współpracy z mediami i z aktywistami.

Znajdziesz się w grupie kilkudziesięciu ambitnych, pragnących zmieniać rzeczywistość samorządowców i urzędników. Szkolenia zaplanowane są w taki sposób, aby uczestnicy mieli możliwość wzajemnie wymieniać się wiedzą, jednocześnie czerpiąc inspiracje od najlepszych ekspertek i ekspertów z całej Polski.

Twoje miasto otrzyma indywidualne kilkumiesięczne wsparcie doradcze, które tematyka dopasowana będzie do jego realnych potrzeb.

Otrzymasz najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą m.in.

polskich i zagranicznych źródłach finansowania zmian

technologii ciepłowniczych przyszłości

zmian legislacyjnych, które czekają samorządy

niskoemisyjnego transportu, odnawialnych źródeł energii, ubóstwa energetycznego, uchwał antysmogowych

LeadAIR to:

zaangażowane miasta
z całej Polski

uczestniczek i uczestników reprezentujących małe
i średnie miasta w Polsce

ekspertek i ekspertów w tematach takich jak uwarunkowania legislacyjne, finansowanie działań, optymalizacja usług i kosztów, transport, nowe technologie, komunikacja z mieszkańcami, zdrowie.

rekomendacji wypracowanych przez uczestników I edycji LeadAIR dla decydentów

godziny wykładów
indywidualnych konsultacji
webinarów

godzin indywidualnego doradztwa dla każdego miasta

czysta energia

Mapa miast uczestniczących w projekcie

mapa

Eksperci i ekspertki LeadAIR

Główną siłą programu LeadAIR są ludzie. Do inspirowania i mentoringu zespołów uczestniczących w projekcie zaangażowaliśmy najlepszych specjalistów z zakresu planowania, wdrażania i finansowania poprawy jakości powietrza. Ich wiedza i doświadczenia pomagają naszym uczestnikom podejmować odpowiednie decyzje, planować i działać.

Podczas pierwszej edycji programu uczestniczki i uczestnicy mieli możliwość współpracować z 45 ekspertkami i ekspertami z różnych dziedzin.