decoration

Eksperci i ekspertki

Jarosław Osiak  

Profesor Wyższej Szkoły Zarządzania i Ekologii w Warszawie, jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej, transportu nisko i zero-emisyjnego, gospodarki niskoemisyjnej oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Prezes Zarządu Fundacji Płońska Energia, która koordynuje pracę Płońskiego Klastra Energii. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu analiz, ekspertyz, strategii oraz dokumentów stanowiących prawo lokalne JST z zakresu transformacji energetycznej.  

Jacek Janis

Prezes Zarządu Fundacji Przyjazna Energia. Zajmuje się doradztwem strategicznym w obszarze ciepłownictwa i OZE. Jest inicjatorem przedsięwzięć z zakresu transformacji energetycznej. Zapewnia wsparcie inżynieryjne, prawne i ekonomiczne w przygotowywaniu i wdrażaniu odpowiedzialnych społecznie i ekologicznie zrównoważonych projektów inwestycyjnych. Z wykształcenia inżynier energetyk oraz prawnik, swoją wiedzę uzupełniał na licznych studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach. Wspiera samorządy w procesach planowania i wdrożenia projektów inwestycyjnych na rzecz neutralności klimatycznej,

dr inż. Maciej Sołtysik

Prezes Zarządu Instytutu Projektów i Analiz, a także adiunkt na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Działa w obszarze doradztwa w sektorze elektroenergetycznym. Jest członkiem Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej, Towarzystwa Obrotu Energią, International Association For Energy Economics. Ekspert przy Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz biegły sądowy z zakresu elektroenergetyki i rynku energii. Posiada doświadczenie pracy w spółkach sektora elektroenergetycznego na stanowiskach eksperckich i zarządczych. Wykonawca kilkudziesięciu ekspertyz, projektów dla samorządów i klastrów energii.

Anna Dyląg

Doktor nauk ekonomicznych. Od 2009 roku w ABC ENERGIA prowadzi doradztwo z zakresu energii odnawianej i zarządzania energią. Zajmuję się angażowaniem mieszkańców w procesy zarządzania energią w gminach Obecnie w kilku polskich gminach wdraża sprawne zarządzanie energią oparte na partycypacji społecznej w lokalnej energetyce - energetykę obywatelską. Reprezentuje Fundację Czyste Powietrze jako Przewodnicząca Rady Naukowej oraz członkini zarządu oraz zasiada w Radzie Fundacji Ambitna Polska. Swoje doświadczenia rozwijała we Włoszech gdzie wraz z urzędnikami departamentu energii w Bolonii realizowała wdrożenie regionalnych strategii energetycznych.

Andrzej Rubczyński

Dyrektor ds. Strategii Ciepłownictwa w Forum Energii. Menadżer i ekspert branży energetycznej z wieloletnią praktyką w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych, m.in. w PGNiG Termika, Vattenfall i GIE — Ansaldo. Karierę zawodową zaczynał od funkcji operacyjnych, by potem kierować działalnością inwestycyjną. Wykonywał też analizy o fundamentalnym znaczeniu dla rynku energii oraz makrootoczenia sektora energetyki, a także tworzył strategie rozwoju i długoterminowe plany inwestycyjne macierzystej firmy. Uczestniczy w pracach organizacji branżowych, których celem jest na tworzenie koncepcji rozwoju nowoczesnej energetyki w kraju i sektora ciepłownictwa. Autor i współautor raportów branżowych opracowywanych przez Forum Energii.

Sylwia Słomiak

Od 15 lat związana z obszarem współpracy międzynarodowej i programów rozwojowych. Współpracuje z polską administracją, samorządami oraz organizacjami pozarządowymi. Pracowała dla administracji Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Australii, głównie w sektorze zmian klimatu i transformacji energetycznej. Jest przedstawicielką Europejskiego Instrumentu Miejskiego w Polsce. Współpracuje z wieloma międzynarodowymi sieciami miast, w tym Eurocities w obszarze innowacyjnych instrumentów finansowych dla realizacji celów energetyczno-klimatycznych. Od 2018 r. pełni rolę doradczyni zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki. W ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, reprezentując stronę darczyńcy, nadzorowała wybór oraz realizację projektów z obszaru Środowiska i Infrastruktury o łącznej wartości ok. 145 mln euro, które objęły ok. 350 gmin i ponad 70 000 gospodarstw domowych.

Piotr Kleinschmidt

W Forum Energii wspiera prace w obszarze strategii dla ciepłownictwa. Zawodowe doświadczenie zdobywał w firmach z sektora ciepłownictwa, elektroenergetyki oraz energetyki rozproszonej. Zajmował się szeroko pojętą analizą biznesową, koordynowaniem projektów energetycznych oraz budową nowych gałęzi działalności spółki ciepłowniczej. Absolwent energetyki na Politechnice Gdańskiej. Koordynował pracę portalu energetycznego „Energiaimy” w Gdańsku uczestnicząc w wielu konferencjach i szkoleniach branżowych. Alumn VIII edycji programu Akademia Energii organizowanej przez Fundację im. Lesława Pagi oraz zwycięzca programu stypendialnego „Kierunek Grupa GPEC”.

Patryk Białas

Dyrektor Centrum Innowacji i Kompetencji w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Prezes stowarzyszenia BoMiasto, jeden z założycieli Śląskiego Ruchu Klimatycznego, krajowy koordynator polskich liderów The Climate Reality Project. Ponadto koordynator kampanii „Czyste Powietrze” w Katowicach i radny rady tego miasta. Wcześniej był też koordynatorem Katowickiego Alarmu Smogowego i członkiem Polskiego Alarmu Smogowego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z rozwojem regionalnym i ekologią miejską: czystą energią, czystym powietrzem, ochroną drzew i klimatu. Absolwent WPiA Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim.

Zobacz więcej