decoration

Ubóstwo energetyczne. Opis zjawiska w Polsce i sposoby przeciwdziałania.

Gościem webinarium jest Jakub Sokołowski. Doktorant na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 8 lat pracuje w sektorze energetycznym. W Instytucie Badań Strukturalnych zajmuje się głównie zagadnieniem ubóstwa energetycznego. Członek Komitetu Zarządzającego Akcji COST poświęconej ubóstwu energetycznemu w Europie.