decoration

Webinarium „Rola lokalnego planowania strategicznego dla przyspieszenia transformacji ciepłownictwa w Polsce” 


13 grudnia 2023 r. w godzinach: 9:00-12:15

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Język webinarium polski-angielski z tłumaczeniem symultanicznym.


Zapraszamy na webinarium organizowane przez Energy Cities we współpracy z Forum Energii i Krajową Agencją Poszanowania Energii. Uwolnienie potencjału lokalnego planowania zaopatrzenia w ciepło – zgodnie ze zmianami w dyrektywie o efektywności energetycznej (EED) – będzie wymagało od władz lokalnych dysponowania odpowiednimi zasobami, możliwościami i narzędziami. W tym celu potrzebne będą nowe regulacje, wzmocnienie koordynacji i zapewnienie odpowiedniego wsparcia – jak o nie zadbać? O to zapytamy panelistów i panelistki webinarium. W trakcie debat zapytamy, czy lokalne planowanie może stać się dodatkową motywacją i ułatwić przyspieszenie działań na rzecz dekarbonizacji ciepłownictwa, ale także o to jak wesprzeć samorządy w tworzeniu lokalnych strategii, aby wspierać osiągnięcie krajowych celów klimatycznych, środowiskowych i energetycznych.

Aby wziąć udział w webinarium zarejestruj się klikając w ten link >>>

Dyskusje będą dotyczyły w szczególności:

  • Koniecznych zmian legislacyjnych dla realizacji art. 25 (6) dyrektywy EU EED.
  • Wzmocnienia wielopoziomowej koordynacji w zakresie planowania transformacji ciepłownictwa w Polsce,
  • Dostosowania lokalnych planów zaopatrzenia w ciepło i energię do krajowych celów klimatycznych,
  • Potrzebnego wsparcia dla władz lokalnych w przezwyciężaniu istniejących barier,
  • Opracowania odpowiednich mechanizmów wsparcia na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym.

Zobacz program wydarzenia poniżej: