decoration

Podsumowanie konferencji inaugurującej 3. edycję

23 marca odbyła się konferencja inaugurująca trzecią edycję programu “LeadAir – miasta neutralne dla klimatu”. Wydarzenie skierowane było do 18 samorządów zakwalifikowanych do 3. edycji programu. Nie ma wątpliwości, że wojna w Ukrainie zrodziła konieczność redefiniowania podejścia do kwestii bezpieczeństwa. Dlatego musimy skupić się już nie tylko na strategicznym wyzwaniu dekarbonizacji gospodarki i polskich miast, ale również derusyfikacji – szybkiego odejścia od paliw importowanych z Rosji.   

Prelegenci i prelegentki poszukiwali odpowiedzi na pytanie, jakie rozwiązania przyjąć, aby w nowych okolicznościach geopolitycznych osiągnąć neutralność klimatyczną w Polsce. 

O tym, że kryzys energetyczny wywołany wysokimi cenami surowców i agresją Rosji na Ukrainę nie może oznaczać powrotu do węgla w polityce energetycznej przekonany jest prof. Jerzy Buzek, poseł do PE, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. W swoim wystąpieniu podczas konferencji podkreślił, że wydobycie węgla w Polsce jest przede wszystkim nieopłacalne. Buzek wyraźnie podkreślił potrzebę zaostrzenia kursu polityki klimatycznej w UE w obliczu nowych wyzwań geopolitycznych i konieczności odchodzenia od surowców kupowanych z Rosij. Na koniec zwrócił się bezpośrednio do włodarzy i urzędników biorących udział w programie LeadAir słowami: „to, co Państwo będziecie robić i jakie decyzje podejmować w swoich miastach będzie miało kluczowe znaczenie dla ochrony klimatu”. 

Jak zatem strategicznie zarządzać miastem w nowych realiach? Takie pytanie zostało postawione Krzysztofowi Kukuckiemu, Zastępcy Prezydenta Miasta Włocławek, Przemysławowi Majorowi, Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyn, Sylwii Słomiak, Ekspertce ds. programów i partnerstw w sektorze energii i zmian klimatu oraz Jakubowi Wygnańskiemu, Prezesowi Fundacji Stocznia. Wszyscy jednogłośnie zgodzili się, że priorytetem będzie realizacja przemyślanych projektów w zakresie źródeł energii i ogrzewania oraz ochrony środowiska, odważne podejście do pozyskiwania funduszy na ich realizację i budowanie dialogu pomiędzy rządem i samorządami oraz mieszkańcami miast.  

Konferencję podsumowały trzy prezentacje dotyczące kluczowych obszarów związanych z radzeniem sobie w miastach z kryzysem energetyczno-klimatycznym. O dbałości o efektywność energetyczną mówił Piotr Kleinschmidt, Senior Project Manager w Forum Energii. Jan Rączka, współautor analizy Forum Energii pt. „Przedsiębiorstwo ciepłownicze przyszłości” przedstawił drogę, którą musi przejść ciepłownictwo systemowe, aby stać się konkurencyjne w ramach dynamicznie zmieniających się warunków rynkowych. Konferencję zakończył Tobiasz Adamczewski, Dyrektor Programu OZE w Forum Energii, podkreślając ogromną rolę odnawialnych źródeł energii w dążeniu do niezależności energetycznej.  

Całą konferencję obejrzeć można na kanale YouTube Forum Energii

Materiały pokonferencyjne: