decoration

Otwarcie naboru Komisji Europejskiej do New European Bauhaus

Komisja Europejska uruchomiła nową inicjatywę – New European Bauhaus. W jej ramach można uzyskać merytoryczne wsparcie dla analizy potrzeb i projektów.

Chodzi o promowanie projektów prowadzonych przez lokalne władze publiczne w następujących czterech obszarach działania:

  • Renowacja istniejących budynków i przestrzeni publicznej w duchu gospodarki obiegu zamkniętego i dekarbonizacji;
  • Zachowanie i przekształcanie dziedzictwa kulturowego;
  • Adaptacja i przekształcanie budynków na potrzeby przystępnych cenowo rozwiązań mieszkaniowych;
  • Rewitalizacja przestrzeni miejskich i wiejskich.

Zostanie wybranych 20 projektów lokalnych, które otrzymają wsparcie ze strony ekspertów w ramach Programu Pomocy Technicznej, obejmującego:

  • Ocena potrzeb: Eksperci przeprowadzą ocenę specyficznych potrzeb planowanego projektu i opracują plany pomocy technicznej z dostosowanym wsparciem.
  • Usługi wsparcia: Eksperci zapewnią opracowanie i planowanie projektu, zaangażowanie interesariuszy (np. mapowanie interesariuszy, zaangażowanie obywateli) oraz doradztwo techniczne (np. szacunki kosztów, strategie finansowania, doradztwo prawne), zgodnie z określonymi potrzebami.
  • Mapa drogowa realizacji: Eksperci będą wspierać beneficjentów w inkubacji projektu w celu opracowania szczegółowej mapy drogowej, która poprowadzi i umożliwi realizację ich pomysłu.

W szczególności ekspertyza, na którą mogą liczyć zwycięskie projekty, będzie obejmować:

  • Różnorodne metodologie i zestawy narzędzi do łączenia natury, kultury, integracji i sztuki w projektowaniu miejsc i budynków nadających się do zamieszkania;
  • Doświadczeni koordynatorzy projektów i eksperci wysokiego szczebla w dziedzinie zrównoważonych miejsc nadających się do zamieszkania oraz w dziedzinie angażowania interesariuszy (np. metody antropologiczne oparte na technologii cyfrowej i danych);
  • Opracowanie propozycji projektów w oparciu o najlepsze praktyki planowania i opracowywania projektów w oparciu o miejsce, partycypację.

Aplikacje można przesłać do 23 maja 2022 r.

Komplet informacji: https://c.ramboll.com/local-support-new-european-bauhaus?hsLang=en&fbclid=IwAR1zJj1ZAy9opHT2zFqF3H-8IrwZHhzWR5AKZf-j7g_zOdw0L0NTJPsNC5U