decoration

Energetyka i oszczędności

Smart City Forum

W maju we Wrocławiu odbyło się 18. Smart City Forum – konferencja, której celem jest wymiana wiedzy między włodarzami i włodarkami polskich miast, przedstawicielami i przedstawicielkami administracji oraz biznesem w zakresie rozwiązań smart cities.

Dyrektorka Programu Miasta, Anita Cieślicka była moderatorką panelu ,,Energetyka i oszczędności”, w której uczestniczyli przedstawiciele samorządów z Lublina i Sanoka, spółki ciepłowniczej PEC-Gliwice oraz sektora prywatnego. Podczas dyskusji omówiono lokalne strategie radzenia sobie ze wzrostem kosztów energii poprzez inwestycje w efektywność energetyczną budynków i modernizację sieci ciepłowniczych. Ze szczególnym przykładem Lublina, gdzie większość miejskiej sieci została zmodernizowana. Paneliści dyskutowali też o wpływie kryzysu energetycznego na postrzeganie odejścia od paliw kopalnych w miastach. Podkreślając jak ważną rolę odgrywa transformacja energetyczna w kontekście budowania bezpieczeństwa energetycznego i odporności na nagłe zmiany cen paliw kopalnych. Podczas rozmowy wybrzmiały różnice systemowe między mniejszymi i większymi samorządami – prelegenci zgodzili się jednak, że kluczową rolę w ich niwelowaniu odgrywa administracja rządowa poprzez przemyślane działania legislacyjne i współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego.

Podczas wydarzenia odbyła się również gala wręczenia nagród dla samorządów wyróżniających się swoimi dotychczasowymi działaniami w obszarze smart city. Jednym z laureatów zostało miasto Rybnik, jeden z samorządów uczestniczących w projekcie LeadAir. Prezydent Piotr Kuczera odebrał statuetkę za  wdrożenie miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej oraz aplikacji ,,halo!Rybnik”, które ułatwiają mieszkańcom dostęp do usług. Niezmiennie cieszy nas docenienie miast LeadAir na arenie krajowej, także w obszarze rozwoju technologicznego. Gratulujemy wszystkim zwycięskim miastom!


Więcej informacji o wydarzeniu na stronie: https://smartcityforum.pl/program/