decoration

Smog i klimat – przemyślane działania dla przyszłości

Lokalne inwestycje w poprawę efektywności energetycznej czy rozwijanie OZE to dziś nie tylko działania poprawiające jakość powietrza czy zmniejszające emisje gazów cieplarnianych. Muszą być również rozpatrywane w kontekście zmniejszania zależności od paliw kopalnych, w szczególności z Rosji. Do tego dochodzą kwestie ekonomiczne: w wyniku napaści Rosji na Ukrainę dostęp do węgla i gazu jest utrudniony, więc te surowce drożeją; rośnie inflacja i koszty życia. Jak w takich warunkach kształtować agendę miejską, aby realnie poprawiać jakość życia mieszkańców?

Debatę zorganizowało Forum Energii oraz Eco-Miasto.