decoration

Samorządowe strategie dla przyszłości

– Czy polskie miasta są gotowe na osiągnięcie naturalności klimatycznej już w 2030 r?

Działania samorządów są kluczem, aby w dynamicznie zmieniających się okolicznościach reagować w przemyślany i skuteczny sposób. Miasta muszą być odporne, bezpieczne, dostępne i zielone.   

Jak wobec wielu wyzwań, niepewności i wysokich oczekiwań przeprowadzić transformację?  Jak dbać o dialog i angażować mieszkańców w ambitne inicjatywy? Czy zwiększanie ambicji klimatycznych jest możliwe przy drastycznie rosnących cenach? 

Na te pytania w trakcie konferencji „Miejskie strategie dla bezpieczeństwa energetycznego i neutralności klimatycznej” spróbowali odpowiedzieć przedstawiciele i przedstawicielki miast przyjętych do Misji Komisji Europejskiej, której celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej w wybranych samorządach już w 2030 r. To właśnie absolwenci trzeciej edycji programu LeadAir – Warszawa, Kraków i Łódź  podjęły wyzwanie wdrożenia ambitnych i innowacyjnych rozwiązań na rzecz adaptacji do zmian klimatu, które będą stanowić przykład dla innych. 

O swoich planach i strategiach opowiedzieli: 

Dorota Zawadzka – Stępniak, Dyrektorka Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej Urzędu m.st. Warszawy 

Andrzej Łazęcki, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Klimatu, Kraków 

dr. Anna Wierzbicka, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska, Z-czyni Kierownika EXPO 2029, Łódź