decoration

Ochrona powietrza w planowaniu miast.

Tematem seminarium są urbanistyczne aspekty ochrony powietrza. Z webinarium dowiecie się m.in.: jakie elementy zagospodarowania wpływają na jakość powietrza, w jaki sposób można poprawiać jakość powietrza w mieście poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej, ograniczenia w ruchu pojazdów czy stosowaniu zieleni miejskiej. Webinarium poprowadził Łukasz Pancewicz – urbanista, nauczyciel akademicki na Wydziale Politechniki Gdańskiej. Razem z Moniką Arczyńską i zespołem współtworzy biuro A2P2, które zajmuje się rozwiązywaniem złożonych miejskich problemów.