decoration

Smog – czy i jak wpływa na nasze życie?

Jak to, czym oddychamy wpływa na jakość naszego zdrowia? Podczas webinarium prof. Artur Badyda opowiedział o przyczynach i źródłach smogu, najważniejszych substancjach szkodliwych, skutkach zdrowotnych oddychania zanieczyszczonym powietrzem oraz o działaniach kluczowych dla eliminacji smogu w miastach.