decoration

Jak rozwijać miejską sieć ładowania pojazdów elektrycznych

Jeżeli chcemy osiągnąć cel neutralności klimatycznej Europy do roku 2050, musimy do tego czasu niemal całkowicie zdekarbonizować większość sektorów gospodarki, w tym transport drogowy. Oznacza to, że w najbliższych latach samochody spalinowe będą coraz szybciej wypierane przez pojazdy elektryczne.

Tym samym czeka nas upowszechnienie publicznie dostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Ładowarki muszą pojawić się nie tylko na dłuższych trasach przez Polskę, ale także, a może przede wszystkim – w miejscu zamieszkania czy w miejscu pracy. Ogromnym wyzwaniem będzie zapewnienie możliwości regularnego ładowania pojazdów elektrycznych mieszkankom i mieszkańcom miast, nieposiadającym prywatnego garażu czy miejsca parkingowego.  

W Polsce infrastruktura ładowania jest na początkowym etapie rozwoju. Nadszedł czas, aby podjąć dyskusję, w jaki sposób powinniśmy rozwijać sieci ładowania w polskich miastach, tak aby zapewnić publiczny dostęp do ładowarek wszystkim zainteresowanym użytkownikom, jednocześnie zapewniając stabilność i nieprzerwalność pracy całego systemu energetycznego w mieście. 

Aby zapewnić wiedzę w tym zakresie, Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych sprawdziła, jak radzą sobie trzy miasta europejskie – Londyn, Oslo i Utrecht. Podczas spotkania Jacek Mizak zaprezentuje kluczowe wnioski z najnowszego raportu Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych. W trakcie webinarium poznamy analizę polityk miejskich w obszarze miejskiej infrastruktury ładowania oraz rekomendacje dla polskich samorządowców.  

Raport można pobrać ze strony: https://fppe.pl/raport-jak-rozwijac-miejska-infrastrukture-ladowania-pojazdow-elektrycznych/  

Jacek Mizak, Senior Advisor w Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych, specjalizuje się w problematyce zrównoważonego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem polityki klimatyczno-energetycznej, gospodarki niskoemisyjnej, zrównoważonego transportu oraz elektromobilności. Przez ponad 20 lat zdobywał doświadczenie w Ministerstwie Środowiska i Ministerstwie Gospodarki, koordynując działania m.in. w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej. Przez wiele lat uczestniczył w negocjacjach na forum Ramowej konwencji NZ ws. zmian klimatu (UNFCCC) oraz w grupach roboczych Rady UE.