W Polityce prywatności przygotowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, w tym o prawach, jakie przyznają Ci przepisy o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst RODO znajdziesz tutaj.

ADMINISTRATOR

Status administratora w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli fundacji Forum Energii siedzibą w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 35 lok. 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625996, numer NIP: 7010592388, numer REGON: 364867487.

W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

Możesz skontaktować się z nami:

Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@forum-energii.eu.

Zabezpieczenie danych osobowych

Wszystkie dane osobowe, które zbierzemy na Twój temat w trakcie korzystania przez Ciebie ze Strony przetwarzamy, jako administrator, zgodnie z RODO.

Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszej Strony.

NASZE AKTYWNOŚCI W KTÓRYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE

 1. Kontakt z nami telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej

Jeżeli kontaktujesz się z nami, zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy;
 2. marketingowym, polegającym na prowadzeniu działań analitycznych powiązanych z naszymi usługami, w tym prowadzących do poznania Twoich preferencji, jak również dostosowania treści Strony do Twoich zainteresowań oraz usprawniania funkcjonalności Strony, oferowanych przez nas usług oraz na badaniu opinii;
 3. w wewnętrznych celach administracyjnych, w związku z którymi Twoje dane będą także przekazywane do spółek powiązanych z Administratorem.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy jednak nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy. Bez stosownej zgody nie będzie również możliwe otrzymywanie przez Ciebie informacji handlowych na Twój numer telefonu lub adres e-mail.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są: prawo nawiązania z Tobą kontaktu, rozwiązania zgłoszonej przez Ciebie sprawy, dostosowywanie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie do Twojej sytuacji oraz marketing naszych usług, polegający na działaniach analitycznych prowadzących do poznania Twoich preferencji, na dostosowaniu treści Strony oraz usprawnianiu funkcjonalności Strony i usług oferowanych przez Administratora, a także na badaniu opinii, jak również wewnętrzne cele administracyjne.
 2. jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail lub numer telefonu to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Komu przekażemy Twoje dane?

 1. dostawcom oprogramowania do prowadzenia Strony,
 2. dostawcom narzędzi do analityki ruchu prowadzenia marketingu na naszej Stronie,
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Strony lub danych osobowych dla nas,
 4. agencjom marketingowym,
 5. podmiotom zajmującym się dostarczaniem przesyłek, tj. firmom kurierskim oraz Poczcie Polskiej.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas:

 1. potrzebny na nawiązanie z Tobą kontaktu, rozwiązanie zgłoszonej przez Ciebie sprawy, udzielenie odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie. W zależności od jej rodzaju, również przez czas potrzebny na wykazanie, że to zrobiliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
 2. prowadzenia przez nas działań o charakterze marketingowym lub związanych z wewnętrznymi celami Administratora albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych, albo odwołania zgody na kierowanie komunikatów marketingowych. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas newsletter (albo już o otrzymujesz), zwróć uwagę na następujące sprawy:

Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?

 1. marketingowym, polegającym na promowaniu nas oraz naszych usług, w tym wysyłaniu do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail lub sms, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.

Czy musisz podawać nam swoje dane?

Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – naszymi prawnie uzasadnionymi interesami są promowanie naszych usług poprzez wysyłanie do Ciebie informacji handlowej oraz doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań;
 2. art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne;

Pamiętaj, że zgodę na otrzymywanie newslettera możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Komu przekażemy Twoje dane?

Dostawcom narzędzi do:

 1. prowadzenia marketingu,
 2. wysyłki newsletterów.
 3. podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) naszej strony oraz danych osobowych dla nas.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

Nasze profile w mediach społecznościowych

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze kanały w tych mediach społecznościowych. Szczegółowe zasady na jakich przetwarzamy Twoje dane osobowe w mediach społecznościowych znajdziesz poniżej.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz skorzystać z prawa przenoszenia danych osobowych,
 4. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 5. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na początku Polityki.

Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych lub jeżeli sami je zbierzemy, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 1. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 2. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam, dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz na wstępie Polityki.

Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

PLIKI COOKIES

Wejście na Stronę

Wejście na Stronę wiąże się z przetwarzaniem przez nas informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies są zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), a następnie uzyskiwany jest dostęp do znajdujących się w nich informacji. Działania te następują na opisanych poniżej zasadach.

Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

Na Stronie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Stronę. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.

Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

 1. zapewnienia prawidłowego działania Strony, w tym utrzymania Twojej sesji,
 2. statystycznych i analitycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz Strony;

W przypadku opisanym pkt 2 może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:

 1. ich przetwarzanie jest konieczne dla realizowania naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), którym jest zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie korzystania ze Strony, prowadzenie marketingu naszych usług, o których możesz dowiedzieć się z naszej Strony, a także zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszej Strony, by optymalizować jej działanie;
 2. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy wyżej w Polityce;
 3. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 4. Twoje dane osobowe przekażemy do dostawców narzędzi analitycznych;
 5. będziemy je przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych i analitycznych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach statystycznych lub analitycznych;
 6. przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali;
 7. udostępnienie tych danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami.

Rodzaje plików cookies

Na Stronie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:

 1. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
 2. czasowe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do upływu z góry określonego czasu (maksymalnie 2 lata) pamiętaj, że takie pliki możesz usunąć wcześniej samodzielnie,
 3. zewnętrzne, pochodzą m.in. od dostawców narzędzi do analityki na Stronie.

Jak blokować pliki cookies

Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała ona przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.

Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/blokowanie-ciasteczek
 2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
 3. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plików-cookie-w-przeglądarce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 4. Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plików-cookie-i-zarządzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
 5. Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl
 6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Jak usunąć pliki cookies

Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.

Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 1. Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 2. Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies,
 3. Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
 4. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 5. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 6. Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac
 7. Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=pl

Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie ze Strony

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Strony. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie korzystania ze Strony. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo możesz nie móc dokończyć wypełniania deklaracji członkowskiej na naszej Stronie.

Zewnętrzne pliki cookies

Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców. Możesz je zablokować lub sam usunąć z Twojego urządzenia. Pliki te są przechowywane na Twoim urządzeniu przez różny czas, w zależności od danego pliku (maksymalnie przez czas trwania danej sesji).

Na Stronie znajdują się pliki cookies dostarczane przez:

 1. Google Ireland Limited w ramach usług Google Analytics oraz Google Tag Manger. Usługi te pomagają nam analizować ruch na Stronie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki i dane analityczne pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie ze Strony. Działanie Google Analytics możesz zablokować, wykorzystując w tym celu dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl;
 2. Facebook Ireland Ltd w ramach usługi Pixel. Usługa ta pozwala nam optymalizować działania marketingowe, analizować ruch na stronie i informacje o odbiorcach naszych treści.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie dokonywane po spełnieniu warunków pozwalających na takie działanie. O wystąpieniu takiej sytuacji będziemy Cię informowali.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – informacja o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych

Oprócz dostawcy danej sieci społecznościowej również my gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze kanały w tych mediach społecznościowych. W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Cię, jakie dane gromadzimy w związku z prowadzeniem przez nas kanałów w mediach społecznościowych, w jaki sposób z nich korzystamy i jakie prawa Ci przysługują.

ADMINISTRATOR

Status administratora w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli fundacji Forum Energii siedzibą w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 35 lok. 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625996, numer NIP: 7010592388, numer REGON: 364867487.

W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

Możesz skontaktować się z nami:

 • listownie: ul. Wspólnej 35 lok. 10, 00-519 Warszawa
 • e-mailem pod adresem: info@forum-energii.eu.
 • Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@forum-energii.eu

CELE DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. komunikacji z nami za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez serwisy mediów społecznościowych;
 2. realizowania zgłaszanych do nas wniosków (żądań);
 3. uzyskiwania informacji statystycznych na temat zasięgu fanpage’a, strony lub profilu w mediach społecznościowych;
 4. prowadzenia ankiet, analiz rynkowych lub podobnych wydarzeń;
 5. obsługi sporów poprzez obronę przed roszczeniami prawnymi lub sporami sądowymi.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dotyczy przetwarzania danych osób, które wyraziły nam zgodę na obserwowanie ich profilu w mediach społecznościowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – nasz prawnie uzasadniony interes polega na prawie komunikowania się oraz odpowiadania na Państwa wiadomości lub zapytania, analizowania zasięgu i wykorzystania kanałów mediów społecznościowych w celu stworzenia odpowiedniej komunikacji i optymalizacji działań marketingowych;
 • jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu lub w trakcie rozmów telefonicznych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu, nie wymienionym powyżej, poinformujemy o tym fakcie przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SOCIAL MEDIACH

1. Nasz profil na Facebooku

Nasz fanpage w serwisie Facebook („Fanpage”) jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”). Gdy odwiedzasz nasz Fanpage, Facebook przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. nazwę użytkownika na Facebooku oraz komentarze opublikowane na naszym Fanpage’u i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem Fanpage’u;
 2. aktywność na naszym Fanpage’u, którą monitorujemy korzystając z usługi Facebook Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne dotyczące płci naszych odwiedzających;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

Współadministrowanie z Facebookiem

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z Fanpage’a, które Facebook udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Facebook „Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Więcej informacji na ten temat Facebook Insights można znaleźć tutaj.

W związku z powyższym razem z Facebookiem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszym Fanpage’u.

2. Nasz profil na Twitterze

Jeżeli obserwujesz nasz profil w serwisie Twitter, firma Twitter Inc., z siedzibą przy 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”), jako podmiot obsługujący Twittera gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce prywatności. Politykę prywatności można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się) dotyczące korzystania z profilu na Twitterze, które Twitter udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika na Twitterze oraz komentarze opublikowane w ramach powiązania z naszym profilem na Twitterze, a także wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem profilu na Twitterze;
 2. aktywność na naszym profilu na Twitterze, którą monitorujemy korzystając z usługi Twitter Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

3. Nasz profil na Linkedln

Nasza strona na Linkedln jest prowadzona przez firmę Linkedln Ireland Unlimited Company, z siedzibą przy Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („Linkedln”). Gdy odwiedzasz naszą stronę na Linkedln, Linkedln przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika Linkedln oraz komentarze opublikowane na naszej stronie na Linkedln i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem strony na Linkedln;
 2. aktywność na naszym profilu na LinkedInie, którą monitorujemy korzystając z usługi Page Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych Odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania Odwiedzających w naszych systemach

Współadministrowanie z Linkedln

 1. Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o powiązaniach zawodowych naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z naszej firmowej strony na Linkedln, które Linkedln udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Linkedln „Page Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.W związku z powyższym razem i Linkedlnem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w polityce prywatności, nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony firmowej na Linkedln.

4. Nasz profil w serwisie YouTube

Jeżeli odwiedzasz nas w serwisie YouTube, firma Google Ireland Limited, z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot obsługujący serwis YouTube gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce Prywatności.

Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionie, z których pochodzą nasi odwiedzający, płci widza, i inne) dotyczące korzystania z naszego kanału w serwisie YouTube, które YouTube udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika YouTube oraz komentarze opublikowane na naszym kanale w serwisie YouTube;
 2. aktywność użytkowników na naszym kanale w serwisie YouTube, którą monitorujemy korzystając z usługi YouTube Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi Odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych Odwiedzających;
 3. Inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

5. Nasz profil na Instagramie

Nasz profil w serwisie Instagram („Instagram”) jest obsługiwany przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”), dostawcę usługi Instagram. Kiedy odwiedzasz nasz profil na Instagramie, Instagram przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z naszego profilu na Instagramie, które Instagram udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Instagram „Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. nazwę użytkownika na Instagramie oraz komentarze opublikowane na naszym profilu na Instagramie i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem profilu;
 2. aktywność na naszym profilu na Instagramie, którą monitorujemy korzystając z usługi Instagram Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniasz nam swoje dane osobowe dobrowolne. Pamiętaj jednak, że bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którym przekazujemy dane osobowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to:

 1. dostawcy narzędzi do analityki ruchu oraz dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu oraz wysyłania wiadomości e-mail;
 2. dostawcy usług wspierających nas w sprawach marketingowych, w tym agencjom PR oraz agencjom marketingowym;
 3. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych, w tym danych osobowych, dla nas oraz świadczącym usługi wsparcia IT;

Możemy przekazywać dane osobowe organom nadzorczym, sądom lub urzędom w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z prawem właściwym lub wykonywania, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli jest to prawnie dozwolone.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli nie postanowiono inaczej (np. w konkretnym formularzu zgody), usuwamy Twoje dane osobowe, gdy tylko nie są one już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że usunięcie lub blokada naruszałyby nasze prawne zobowiązania związane z dostarczaniem i przechowywaniem zapisów przewidzianych przez prawo (takich jak okresy przechowywania przewidziane przez przepisy prawa handlowego lub podatkowego). Twoje wiadomości wysłane poprzez nasze kanały w mediach społecznościowych są usuwane po co najmniej 3 miesiącach od zakończenia rozmowy, jeżeli udzielono odpowiedzi na zapytanie lub nie istnieją żadne inne podstawy, które uprawniają nas do przechowywania tych wiadomości.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 5. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.Prawo sprzeciwuPo podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Przysługuje Ci ono w dwóch sytuacjach, tj., gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
 6. na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 7. gdy jest to niezbędne do realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją; napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 8. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.Prawa wynikające ze współadministrowaniaFacebook: W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Insights” oferowanej przez Facebook, Facebook przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych Insights oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Facebook w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights.Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do Facebook.LinkedIn: W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Page Insights” oferowanej przez Linkedln, Linkedln przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych „Page Insights” oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Linkedln w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych „Page Insights”. Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do firmy Linkedln.Skarga na przetwarzanie danych osobowychPrzysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.

POLITYKA PRYWATNOŚCI – informacja o ochronie danych osobowych w mediach społecznościowych

Oprócz dostawcy danej sieci społecznościowej również my gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe użytkowników odwiedzających nasze kanały w tych mediach społecznościowych. W niniejszej informacji o ochronie danych informujemy Cię, jakie dane gromadzimy w związku z prowadzeniem przez nas kanałów w mediach społecznościowych, w jaki sposób z nich korzystamy i jakie prawa Ci przysługują.

ADMINISTRATOR

Status administratora w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej: „RODO”) przysługuje nam, czyli fundacji Forum Energii siedzibą w Warszawie (00-519) przy ul. Wspólnej 35 lok. 10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców i rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000625996, numer NIP: 7010592388, numer REGON: 364867487.

W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator” lub „My”.

Możesz skontaktować się z nami:

Powołaliśmy również Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@forum-energii.eu.

CELE DLA KTÓRYCH PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Dane są przetwarzane w następujących celach:

 1. komunikacji z nami za pośrednictwem narzędzi udostępnionych przez serwisy mediów społecznościowych;
 2. realizowania zgłaszanych do nas wniosków (żądań);
 3. uzyskiwania informacji statystycznych na temat zasięgu fanpage’a, strony lub profilu w mediach społecznościowych;
 4. prowadzenia ankiet, analiz rynkowych lub podobnych wydarzeń;
 5. obsługi sporów poprzez obronę przed roszczeniami prawnymi lub sporami sądowymi.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do osiągnięcia tych celów.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda) – dotyczy przetwarzania danych osób, które wyraziły nam zgodę na obserwowanie ich profilu w mediach społecznościowych;
 2. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów) – nasz prawnie uzasadniony interes polega na prawie komunikowania się oraz odpowiadania na Państwa wiadomości lub zapytania, analizowania zasięgu i wykorzystania kanałów mediów społecznościowych w celu stworzenia odpowiedniej komunikacji i optymalizacji działań marketingowych;
 3. jeżeli wyrazisz dodatkowo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na Twój adres e-mail, numer telefonu lub w trakcie rozmów telefonicznych to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

Pamiętaj, że zgodę możesz zawsze odwołać. Jeśli chcesz to zrobić, skontaktuj się z nami.

Jeżeli będziemy chcieli przetwarzać Twoje dane osobowe w innym celu, nie wymienionym powyżej, poinformujemy o tym fakcie przed rozpoczęciem takiego przetwarzania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SOCIAL MEDIACH

 1. Nasz profil na Facebooku

Nasz fanpage w serwisie Facebook („Fanpage”) jest prowadzony przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”). Gdy odwiedzasz nasz Fanpage, Facebook przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. nazwę użytkownika na Facebooku oraz komentarze opublikowane na naszym Fanpage’u i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem Fanpage’u;
 2. aktywność na naszym Fanpage’u, którą monitorujemy korzystając z usługi Facebook Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne dotyczące płci naszych odwiedzających;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

Współadministrowanie z Facebookiem

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, odsłony i średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z Fanpage’a, które Facebook udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Facebook „Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Więcej informacji na ten temat Facebook Insights można znaleźć tutaj.

W związku z powyższym razem z Facebookiem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w niniejszej polityce prywatności nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszym Fanpage’u.

 1. Nasz profil na Instagramie

Nasz profil w serwisie Instagram („Instagram”) jest obsługiwany przez firmę Facebook Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia („Facebook”), dostawcę usługi Instagram. Kiedy odwiedzasz nasz profil na Instagramie, Instagram przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, informację o regionach, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z naszego profilu na Instagramie, które Instagram udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Instagram „Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. nazwę użytkownika na Instagramie oraz komentarze opublikowane na naszym profilu na Instagramie i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem profilu;
 2. aktywność na naszym profilu na Instagramie, którą monitorujemy korzystając z usługi Instagram Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.
 4. Nasz profil na Twitterze

Jeżeli obserwujesz nasz profil w serwisie Twitter, firma Twitter Inc., z siedzibą przy 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”), jako podmiot obsługujący Twittera gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce prywatności. Politykę prywatności można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się) dotyczące korzystania z profilu na Twitterze, które Twitter udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika na Twitterze oraz komentarze opublikowane w ramach powiązania z naszym profilem na Twitterze, a także wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem profilu na Twitterze;
 2. aktywność na naszym profilu na Twitterze, którą monitorujemy korzystając z usługi Twitter Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.
 4. Nasz profil na Linkedln

Nasza strona na Linkedln jest prowadzona przez firmę Linkedln Ireland Unlimited Company, z siedzibą przy Wilton Place, Dublin 2, Irlandia („Linkedln”). Gdy odwiedzasz naszą stronę na Linkedln, Linkedln przetwarza Twoje dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności, którą możesz znaleźć tutaj.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika Linkedln oraz komentarze opublikowane na naszej stronie na Linkedln i wiadomości wysłane do nas za pośrednictwem strony na Linkedln;
 2. aktywność na naszym profilu na LinkedInie, którą monitorujemy korzystając z usługi Page Insights, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się;
 3. inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych Odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania Odwiedzających w naszych systemach

Współadministrowanie z Linkedln

Wykorzystujemy informacje statystyczne (odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi odwiedzający oraz dane statystyczne o powiązaniach zawodowych naszych odwiedzających) dotyczące korzystania z naszej firmowej strony na Linkedln, które Linkedln udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze Linkedln „Page Insights”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

W związku z powyższym razem i Linkedlnem mamy status „współadministratorów” w rozumieniu RODO i dlatego zawarliśmy umowę o współadministrowaniu w celu spełnienia wymogów prawnych. Umowa o współadministrowaniu jest dostępna tutaj. Znajdziesz tam wszelkie informacje istotne dla Ciebie jako osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczące wykonywania swoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Poza przetwarzaniem danych osobowych wymienionych w polityce prywatności, nie mamy żadnego wpływu na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie z naszej strony firmowej na Linkedln.

 1. Nasz profil w serwisie YouTube

Jeżeli odwiedzasz nas w serwisie YouTube, firma Google Ireland Limited, z siedzibą przy Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia jako podmiot obsługujący serwis YouTube gromadzi i przetwarza dane osobowe w zakresie opisanym w swojej Polityce Prywatności.

Politykę prywatności YouTube można znaleźć tutaj.

Wykorzystujemy informacje statystyczne (m.in. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o regionie, z których pochodzą nasi odwiedzający, płci widza, i inne) dotyczące korzystania z naszego kanału w serwisie YouTube, które YouTube udostępnia w formie zanonimizowanej w usłudze „Analytics”. Nie mamy dostępu do profili poszczególnych użytkowników ani do wyników dotyczących ich zapytań.

Przetwarzamy następujące dane osobowe:

 1. Twoją nazwę użytkownika YouTube oraz komentarze opublikowane na naszym kanale w serwisie YouTube;
 2. aktywność użytkowników na naszym kanale w serwisie YouTube, którą monitorujemy korzystając z usługi YouTube Analytics, np. odwiedziny na naszej stronie, zakres udzielania się, średni czas odtwarzania nagrań wideo, informację o kraju i mieście, z których pochodzą nasi Odwiedzający oraz dane statystyczne o płci naszych Odwiedzających;
 3. Inne informacje, które są niezbędne do obsługiwania zapytań naszych odwiedzających lub w celu jednoznacznego identyfikowania odwiedzających w naszych systemach.

KONIECZNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Udostępniasz nam swoje dane osobowe dobrowolne. Pamiętaj jednak, że bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którym przekazujemy dane osobowe. Podmioty te działają na nasze zlecenie i w naszym imieniu, są to:

 1. dostawcy narzędzi do analityki ruchu oraz dostawcom narzędzi do prowadzenia marketingu oraz wysyłania wiadomości e-mail;
 2. dostawcy usług wspierających nas w sprawach marketingowych, w tym agencjom PR oraz agencjom marketingowym;
 3. podmioty zajmujące się hostingiem (przechowywaniem) danych, w tym danych osobowych, dla nas oraz świadczącym usługi wsparcia IT;

Możemy przekazywać dane osobowe organom nadzorczym, sądom lub urzędom w zakresie niezbędnym do zapewnienia zgodności z prawem właściwym lub wykonywania, dochodzenia lub obrony praw, jeżeli jest to prawnie dozwolone.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli nie postanowiono inaczej (np. w konkretnym formularzu zgody), usuwamy Twoje dane osobowe, gdy tylko nie są one już potrzebne do wyżej wymienionych celów, chyba że usunięcie lub blokada naruszałyby nasze prawne zobowiązania związane z dostarczaniem i przechowywaniem zapisów przewidzianych przez prawo (takich jak okresy przechowywania przewidziane przez przepisy prawa handlowego lub podatkowego). Twoje wiadomości wysłane poprzez nasze kanały w mediach społecznościowych są usuwane po co najmniej 3 miesiącach od zakończenia rozmowy, jeżeli udzielono odpowiedzi na zapytanie lub nie istnieją żadne inne podstawy, które uprawniają nas do przechowywania tych wiadomości.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

W przypadku, gdy przekazanie Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy będzie niezbędne, to nastąpi ono na przewidzianej w RODO podstawie prawnej.

TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:

 1. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 2. możesz dokonywać ich sprostowania,
 3. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
 4. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.

Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Prawo sprzeciwu

Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Przysługuje Ci ono w dwóch sytuacjach, tj., gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:

 • na potrzeby marketingu bezpośredniego – takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
 • gdy jest to niezbędne do realizacji naszych innych prawnie uzasadnionych interesów – taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją; napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.

Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz powyżej.

Prawa wynikające ze współadministrowania

Facebook: W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Insights” oferowanej przez Facebook, Facebook przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych Insights oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Facebook w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych Insights.

Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do Facebook.

LinkedIn: W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem usługi „Page Insights” oferowanej przez Linkedln, Linkedln przyjął na siebie podstawową odpowiedzialność. Dotyczy to przetwarzania danych statystycznych „Page Insights” oraz egzekwowania praw osób, których dane dotyczą. Dlatego prosimy kontaktować się bezpośrednio z Linkedln w odniesieniu do wszelkich obowiązków wynikających z RODO w zakresie przetwarzania danych „Page Insights”. Mimo że możesz egzekwować swoje prawa wobec nas, przekażemy otrzymane przez nas zapytania w tym zakresie do firmy Linkedln.

Skarga na przetwarzanie danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym Państwo zamieszkują lub w którym miało miejsce domniemane naruszenie, jeżeli uważacie, że przetwarzanie dotyczących danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

Organem nadzorczym do którego skarga może zostać złożona, właściwym dla kraju siedziby Administratora, tj. Rzeczpospolitej Polskiej, jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jego strona internetowa dostępna jest pod tym adresem: https://uodo.gov.pl/.