decoration

Liderzy i eksperci

Samorządowe rekomendacje dla decydentów

W ramach I edycji programu samorządy przygotowały szereg rekomendacji zmian, które następnie zostały przekazane decydentom. Dzięki współpracy miast, część zmian została uwzględniona m.in. w programie krajowym Czyste Powietrze.

Powołanie spółdzielni energetycznej

W skład spółdzielni energetycznej powołanej przez samorząd Niepołomic wchodzą trzy gminy. Dzięki produkcji energii z OZE, oszczędności sięgają 90 tys. zł rocznie. Urząd zatrudnił ekodoradców, zapewniając mieszkańcom większe wsparcie w wymianie nieefektywnych źródeł ciepła. Gmina jako jedna z pierwszych w Polsce pozyskała fundusze z programu Stop smog.

Wymiana źródła ciepła sieciowego

Brzeskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. (BPEC) doprowadziło do wymiany źródła ciepła sieciowego z węgla na biomasę. Wartość inwestycji wyniosła 37 mln zł. Brzeg dokonał również termomodernizacji większości budynków użyteczności publicznej, co znacząco ograniczyło koszty energii i wpłynęło na ograniczenie emisji.

Zaplanowanie transformacji energetycznej

Miasto przygotowało wniosek i otrzymało dofinansowanie na wykonanie Koncepcji inwestycyjnej projektu „Włocławski Obszar Zrównoważony Energetycznie”. Aktualnie Urząd realizuje kompleksową termomodernizację placówek oświatowych oraz budynków komunalnych, wymianę węzłów, wprowadza inteligentne opomiarowanie i zarządzanie energią w 48 budynkach oświatowych i wszystkich budynkach Urzędu Miasta. Włocławek pracuje nad budową zintegrowanych odnawialnych źródeł energii oraz nad dekarbonizacją miejskiego systemu ciepłowniczego z uwzględnieniem magazynowania energii cieplnej.

Powołanie klastra energii

Myślenice wraz z 9 gminami ościennymi założyły Klaster EkoEnergia. Partnerzy będą współpracować na rzecz budowy farm fotowoltaicznych, rozwoju instalacji prosumenckich, budowy innych OZE i tworzenia magazynów energii. Główne korzyści z powstania klastra to: ekologiczna i tania energia, ograniczenie kosztów dystrybucji oraz lepsze zarządzanie.

Program strategiczny na rzecz czystego powietrza

Piastów opracował założenia do Planu gospodarki niskoemisyjnej, Planu ograniczenia niskiej emisji i Plan rozwoju elektromobilności. Miasto stało się beneficjentem programów EUCF i ELENA. W trakcie procesu doradczego urzędnicy przygotowali koncepcję komunikacji społecznej w zakresie miejskich działań na rzecz klimatu i środowiska. Podjęte dotychczas działania pozwoliły na ograniczenie zanieczyszczenia powietrza o około 40%.

Lokalna uchwała antysmogowa

Nowy Targ opracował i przyjął Lokalną uchwałę antysmogową, która wprowadziła zakaz montażu nowych kotłów węglowych, zaostrzyła wymagania dla nowych kotłów na biomasę i nowych kominków. W perspektywie kolejnej dekady planowana jest wymiana wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła.

1 edycja

Brzeg
Bydgoszcz
Cieszyn
Lidzbark Warmiński
Łomianki
Miechów
Niepołomice
Prusice
Legionowo
Świdnica
Wągrowiec
Zabrze
Zawiercie
Zielona-Góra
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki

Zobacz więcej