decoration

Zapraszamy na Międzynarodowy Kongres Energetyczna Regeneracja Miast

30-31 maja 2023, EC1  Łódź – ul. Targowa 1/3 (Formuła hybrydowa)

III Kongres Regeneracja Miast będzie poświęcony polityce i procesom regeneracji miast w kontekście przemian energetycznych. Transformacja energetyczna staje się wysoce dynamicznym procesem, z którym wiąże się szereg złożonych uwarunkowań, w tym  interesów gospodarczych, geopolitycznych i społecznych. Najmocniej skutki tej transformacji będą odczuwalne w strukturach zurbanizowanych,
a regeneracja energetyczna wywoła przemiany we wszystkich sferach funkcjonalno-przestrzennych: wytwórczej, społecznej i środowiskowo-przestrzennej. Celem Konferencji jest wymiana krajowych i międzynarodowych doświadczeń, a także próba sformułowania rekomendacji pod kątem polskiej polityki przestrzennej i wielopodmiotowej polityki miejskiej na rzecz wspierania lokalnych strategii adaptacyjnych.

https://www.regeneracjamiast.pl/