decoration

Wyniki rekrutacji do czwartej, rozszerzonej edycji programu LeadAir 

„LeadAir – Miejskie strategie dla przyszłości” to hasło przewodnie nowej edycji programu. Wesprzemy pięć miast absolwenckich w osiągnięciu czystego powietrza i neutralności klimatycznej. Będą to: Brzeg, Niepołomice, Rybnik, Warszawa oraz Włocławek. Gratulujemy wszystkim samorządowcom i samorządowczyniom przyjętym do programu! 

Miastom, które nie dostały się do programu dziękujemy za zaangażowanie i przesłane formularze zgłoszeniowe. Decyzja o wyborze zaledwie 5 miast z grupy absolwenckiej była niezwykle trudna.  

Forum Energii rozwija program LeadAir od 2019 roku. Czwarta edycja to dwuletni rozbudowany program edukacyjno-doradczy, który zwieńczy wypracowanie i wdrożenie rozwiązań dostosowanych do potrzeb każdego z miast.  

W ramach którego z pięć wybranych samorządów weźmie udziału w:   

  • Konferencji inaugurującej projekt (online) w listopadzie 2022 r.,  
  • Dwuletnim indywidualnym procesie doradczym z ekspertami i ekspertkami adresującymi największe wyzwania w zakresie transformacji energetycznej, czystego powietrza i neutralności klimatycznej.  Każde z miast będzie pracowało etapowo z dedykowanym zespołem merytorycznym, od grudnia 2022 r. do września 2024 r.,  
  • Wizytach studyjnych w miastach uczestniczących w programie,    
  • Cyklicznych spotkaniach eksperckich,   
  • Wymianie doświadczeń i wiedzy na poziomie krajowym i międzynarodowym,   
  • Aktywnym współtworzeniu rekomendacji zmian, które ułatwią podejmowanie ambitnych działań na poziomie samorządowym,   
  • Procesie kompleksowej analizy w oparciu o inteligentne narzędzia do planowania i zarządzania energią,   
  • Konferencji podsumowującej program.   

Pomimo tego, że czwarta edycja LeadAira skupia się na ścisłej współpracy z pięcioma wybranymi miastami – wszystkie miasta absolwenckie zapraszamy do udziału w dedykowanych im, otwartych wydarzeniach. Pierwszym z nich będzie konferencja pt. “„Samorządowe strategie dla przyszłości”, która odbędzie się online 24 listopada 2022 r

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji na stronie: https://zoom.us/meeting/register/tJYvc-2prDgoGN3yuzUd49RfDARKD5qOhPGq