decoration

Wydłużenie terminu składania wniosków do 4. edycji LeadAir 

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie udziałem w rozszerzonej edycji programu „LeadAir – Samorządowe strategie dla przyszłości” informujemy, że wydłużyliśmy czas rekrutacji
do dnia 21 października 2022 r.  

Wszystkie miasta absolwenckie zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego w zakładce „Rekrutacja”. 

https://leadair.pl/rekrutacja/