decoration

Rozpoczynamy rekrutację do trzeciej edycji LeadAir

W ramach Programu LeadAir wesprzemy bezpłatnie 15 miast w drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. W ramach 7-miesięcznego Programu miasta będą uczestniczyć w indywidualnym doradztwie z najlepszymi ekspertami w kraju, wymianie wiedzy i doświadczeń podczas zjazdów szkoleniowych. W ramach LeadAir prezydenci, burmistrzowie i urzędnicy wypracują dla swoich miast konkretne rozwiązania.

Więcej informacji o zgłoszeniach do Programu w zakładce: Rekrutacja