decoration

Nowe unijne inicjatywy dla miast

Zapraszamy 2 grudnia w godz. 10.00-12.30 przedstawicielki i przedstawicieli miast na spotkanie dotyczące unijnego prawodawstwa w zakresie jakości powietrza oraz konkursu „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”.

Program spotkania:

  • 10:00-10:30 – Małgorzata Smolak o zmianach w dyrektywach AQ UE
  • 10:30-11:30 – rozmowa z miastami na temat wpływu zmian w dyrektywach UE na wdrażanie zmian lokalnie
  • 11:30-11:45 – przerwa
  • 11:45-12:00 – Izabela Zygmunt o konkursie Climate-Neutral and Smart Cities Mission
  • 12:00-12:30 – pytania i dyskusja z miastami

ZAPISZ SIĘ NA SPOTKANIE

Konsultacje społeczne: rewizja dyrektywy UE o jakości powietrza – Małgorzata Smolak

UE ustala normy, które pozwolą uniknąć nagromadzenia nadmiernych stężeń zanieczyszczeń. W ramach Europejskiego Zielonego Ładu UE dokonuje przeglądu tych standardów, aby ściślej dostosować je do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (najnowsze wytyczne WHO dotyczące jakości powietrza zostały opublikowane 22 września 2021 r.). UE ma również na celu poprawę ogólnego prawodawstwa UE w zakresie czystego powietrza, opierając się na wnioskach wyciągniętych z oceny dyrektyw w sprawie jakości powietrza z 2019 r .

Konsultacje z obywatelami i organizacjami w tym zakresie potrwają do 16 grudnia 2021. Każdy głos jest istotny, dlatego zachęcamy miasta do wzięcia udziału w tym procesie. Po wysłuchaniu Waszych głosów, spiszemy uwagi i propozycje i przekażemy je Komisji Europejskiej jako głos miast z Polski.

Więcej o konsultacjach: – https://ec.europa.eu/environment/air/quality/revision_of_the_aaq_directives.htm#:~:text=The%20objective%20of%20the%20initiative,Green%20Deal’s%20zero%20pollution%20ambition.

Konkurs 100 miast neutralnych dla klimatu – Izabela Zygmunt

Forum Energii zachęca liderów i liderki polskich miast do wzięcia udziału w projekcie Komisji Europejskiej pt. „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”. Inicjatywa stanowi szansę na wdrożenie ambitnych strategii w miastach powyżej 50 tysięcy mieszkańców.

Zadaniem  projektu KE „100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030” jest mobilizacja władz lokalnych, mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów, a także władz regionalnych i krajowych do osiągnięcia dwóch celów:

  • Wsparcie 100 miast w osiągnięciu neutralności klimatycznej do 2030 r., a tym samym wspieranie miast dających przykład wdrażania progresywnych zmian w Europie,
  • zagwarantowania, że miasta te będą działać jako ośrodki testowania różnych rozwiązań i innowacji, aby umożliwić wszystkim europejskim miastom pójście w ich ślady do 2050 r.

W Forum Energii wierzymy, że jest to ogromna szansa na realne wsparcie dla polskich miast na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Właśnie dlatego samorządom, które zdecydują się na udział w projekcie zaoferujemy profesjonalną i nieodpłatną pomoc Forum Energii. 

Więcej o konkursie – https://leadair.pl/bez-kategorii/100-neutralnych-dla-klimatu-i-inteligentnych-miast-do-2030-projekt-komisji-europejskiej/