decoration

 „Narady lokalne o kosztach energii. Podsumowanie”  – Raport Fundacji Stocznia

Dlaczego trzeba rozmawiać o rozwiązaniach dla ubóstwa energetycznego? Dla wszystkich staje się powoli jasne, że średni koszt energii będzie w najbliższym czasie wzrastał. Przełoży się to na kondycję ekonomiczną poszczególnych osób i całych rodzin, które będą musiały zmierzyć się z tym problemem, zwiększając wydatki, modyfikując lub ograniczając zużycie energii albo szukając jej alternatywnych źródeł.  

Szacowana skala problemu ubóstwa energetycznego dotyczy ok. 1,3 mln gospodarstw domowych (ok. 10%), ale pośrednie konsekwencje tego zjawiska – zła jakość powietrza czy obciążenie systemu ochrony zdrowia – dotyczą zdecydowanie szerszej grupy osób w Polsce. Osoby dotknięte tym problemem nie mogą zostać z nim same.1

Raport Fundacji Stocznia podsumowuje 50 narad lokalnych dotyczących zapobiegania skutkom rosnących cen energii oraz systemowego rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. Narady lokalne odbywały się w całej Polsce między marcem, a czerwcem 2022 roku. Wzięło w nich udział aż 700 osób. Uczestnikami i uczestniczkami rozmów byli decydenci, decydentki, eksperci, ekspertki oraz mieszkańcy i mieszkanki, których problem ubóstwa energetycznego dotyczy. Dyskusje odbyły się w 45 miastach, także w 5 samorządach LeadAir – Jedlicze, Łódź, Sejny, Rybnik, Radlin. 

Energia, jej rodzaj, koszt i to, kto ją kontroluje, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej inwazji w Ukrainie, ma zasadnicze znaczenie dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Koszty energii, jej jakość i dostępność (nie tylko w Polsce) są jednym z zasadniczych elementów rosnącej niepewności związanej z dostawami surowców energetycznych. Bez wątpienia będą one wyglądały inaczej niż dotychczas. Czy możliwe są alternatywne scenariusze dla strategii pozyskiwania energii? Czy istnieje taki, który zniweluje efekt wzrostu cen? Czy i jakie koszty energii będziemy w stanie solidarnie unieść jako państwo, jako wspólnoty lokalne i jako indywidualni odbiorcy? Jak przygotować kraj na oszczędzanie energii i bardziej racjonalne gospodarowanie nią? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy i uczestniczki lokalnych narad.  

Wypracowane w trakcie dyskusji propozycje działań skupiają się na: 

● termomodernizacji i wymianie źródeł ciepła, 
● wsparciu lokalnych wspólnot energetycznych (czyli działających na mniejszym terenie wytwórni energii, zasilających inwestujące w nie gminy czy regiony), 
● lepszym i bardziej kompleksowym doradztwie energetycznym. 

Podsumowanie narad lokalnych: 

Link do raportu: 

https://naradaoenergii.pl/wp-content/uploads/2022/08/RAPORTZNARADLOKALNYCHNaradaobywatelskaokosztachenergii.pdf

Przypisy:

1 Fundacja Stocznia, Raport “Narady lokalne o kosztach energii. Podsumowanie” https://naradaoenergii.pl/wp-content/uploads/2022/08/RAPORTZNARADLOKALNYCHNaradaobywatelskaokosztachenergii.pdf