decoration

Finansowy przewodnik dla samorządów.

Na froncie walki ze smogiem kluczową rolę odgrywają samorządy. Każde miasto jest inne i boryka się z różnymi trudnościami w dążeniu do poprawy jakości powietrza. Jeden element jest jednak wspólny: wszystkie samorządy potrzebują pieniędzy na realizowanie antysmogowych działań: wymianę i modernizację źródeł ciepła, rozwój zrównoważonego transportu czy działania edukacyjne.

Z uwagi na skalę problemu smogu w Polsce, należy wykorzystać wszelkie dostępne możliwości pozyskania finansowania – uwzględniając zarówno środki krajowe, jak i międzynarodowe dotacje i pożyczki, a  także współpracę z sektorem prywatnym, która przyspiesza dostęp do pieniędzy oraz zapewnia wsparcie techniczne.

Planując działania dotyczące poprawy jakości powietrza oraz myśląc o neutralności klimatycznej, samorządy powinny korzystać z różnorodnych instrumentów wsparcia transformacji energetycznej oraz działań proklimatycznych. Wspólnym mianownikiem jest redukacja tzn. niskiej emisji szkodliwych pyłów i CO2, m.in. poprzez modernizację źródeł ciepła czy rozwój zrównoważonego transportu – mówi Joanna Maćkowiak-Pandera, prezeska Forum Energii.


Gdzie szukać finansowania, jakie warunki trzeba spełnić by je pozyskać, w jaki sposób składać wnioski? Krok po kroku opisujemy to w publikacji pt. „LeadAIR – przewodnik dla samorządów. Jak finansować działania na rzecz poprawy jakości powietrza i realizacji celów klimatyczno-energetycznych?”, autorstwa Sylwii Słomiak – ekspertki ds. programów i partnerstw w sektorze zmian klimatu i doradczyni programu LeadAIR.

Celem publikacji „LeadAIR – Przewodnik dla samorządów” jest przedstawienie:

  • możliwości finansowania projektów, które umożliwiają rozpoczęcie najpilniejszych inwestycji w poprawę jakości powietrza oraz realizację celów klimatyczno-energetycznych w przypadku braku odpowiednich instrumentów dotacyjnych na poziomie krajowym,
  • korzyści z realizacji projektów w modelu kontraktowania efektu energetycznego, czyli poprzez współpracę z firmami ESCO (spodziewany jest rozwój tego sektora w najbliższych miesiącach i latach),
  • informacji o możliwościach współpracy z samorządami z całej Europy, dzięki udziałowi w programach sieciujących i demonstracyjnych (zakładających wspólne wypracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań) oraz poprzez członkostwo w międzynarodowych sieciach samorządów.

Publikacja powstała w ramach projektu „LeadAIR – pomagamy miastom pokonać smog”, powołanego przez Forum Energii w 2019 r. W programie wspieramy władze lokalne poszukujące wiedzy, inspiracji i wymiany doświadczeń w walce o lepsze powietrze. U podstaw programu LeadAIR leży przekonanie, że gotowym do walki ze smogiem liderom i liderkom należy zapewnić kompleksowe wsparcie merytoryczne, podpowiadając rozwiązania, scenariusze działań, wspierając ich w szukaniu odpowiedzi oraz łącząc ich z odpowiednimi osobami i instytucjami. Tak przygotowani liderzy są w  stanie wdrażać zauważalne zmiany i realnie wpływać na poprawę jakości powietrza w regionie.

 Dotychczas w projekcie LeadAIR udział wzięły 64 osoby z 32 miast – samorządowcy, urzędnicy, prezesi spółek ciepłowniczych, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Kolejna edycja programu rozpocznie się jesienią 2021 r.

Autorka publikacji: Sylwia Słomiak
Data publikacji: 28 lipca 2021