decoration

Forum Energii zaprasza na konferencję programu LeadAir pt. „Samorządowe strategie dla przyszłości” 

Wydarzenie odbędzie się online, 24 listopada, w godzinach 10:00-13:00 

Wyzwania w zakresie czystego powietrza i neutralności klimatycznej skupiają się w miastach. Rozwiązaniem na trwający kryzys energetyczny i wzrastające niepokoje społeczne jest odpowiedzialne planowanie przyszłych działań. Pomimo barier z jakimi borykają się obecnie samorządy, tylko przemyślane strategie i współpraca w dłuższej perspektywie mogą zagwarantować poprawę jakości życia w miastach. Potrzebujemy działań optymalnych kosztowo i akceptowalnych społecznie, które w precyzyjny sposób zaadresują lokalne potrzeby.  

Samorządowców i samorządowczynie gotowych do wprowadzenia progresywnych zmian w swoich miastach zapraszamy do dyskusji z ekspertami/tkami na najbardziej palące obecnie tematy, takie jak innowacje, potrzeby mieszkańców/nek polskich miast czy nowe technologie. Konferencję zwieńczy debata pięciu samorządów zakwalifikowanych do czwartej edycji programu LeadAir, podczas której podzielimy się wiedzą i skutecznymi rozwiązaniami. 

Forum Energii konferencją pt. „Samorządowe strategie dla przyszłości” rozpocznie rozszerzoną edycję programu LeadAir, w trakcie której będzie wspierało lokalnych Liderów i Liderki w osiągnięciu ambitnych celów w zakresie czystego powietrza, klimatu i środowiska.   

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

Rejestracja: https://zoom.us/meeting/register/tJYvc-2prDgoGN3yuzUd49RfDARKD5qOhPGq