decoration

Rozwijamy zespół doradczyń i doradców dla miast.

Ważne jest dla Ciebie czyste powietrze i neutralność klimatyczna? Wierzysz, że miasta odgrywają kluczową rolę w osiąganiu neutralności klimatycznej i wdrażaniu zmian na poziomie krajowym? Masz wiedzę i doświadczenie w pracy z zespołami, a w szczególności w pracy z samorządem? Lubisz dzielić się wiedzą, wspierać innych w wypracowywaniu rozwiązań? 

Ruszyła 3. edycja Programu LeadAir – miasta neutralne dla klimatu. Program w 2019 roku został opracowany przez Forum Energii, interdyscyplinarny think tank, którego zespół tworzą ekspertki i eksperci działający w obszarze energetyki i ciepłownictwa.  

Celem Programu LeadAir jest wsparcie przedstawicieli samorządów i dokonanie zmian w miastach w zakresie neutralności klimatycznej i czystego powietrza. Cel ten realizujemy pomagając w opracowaniu lokalnych strategii dojścia do neutralności klimatycznej, ucząc jaką rolę pełnią w tym procesie miasta, jak wspierać efektywność energetyczną i zapobiegać ubóstwu energetycznemu. Organizujemy szkolenia, webinaria i przede wszystkim pracujemy indywidualnie doradzając samorządom. Każde wybrane w procesie rekrutacyjnym miasto przez 6 miesięcy ma swojego dedykowanego doradcę, który swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera je w wypracowywaniu rozwiązań. W 3. edycji Programu zdecydowaliśmy o powiększeniu zespołu doradczego, który razem z nami będzie wspierać polskie miasta. 

Kogo szukamy do współpracy? 

Do Programu zaprosimy 15 ekspertek/ekspertów, którzy odznaczać się będą wiedzą, samodzielnością, rozumieniem znaczenia transformacji energetycznej i klimatycznej, zapałem i umiejętnościami we wspieraniu jednostek i zespołów.  

Szukamy osób, które: 

 • posiadają wiedzę i doświadczenie w min. dwóch spośród wymienionych obszarów: klimat, energetyka, odnawialne źródła energii, elektromobilność, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, efektywność energetyczna, transport, fundusze na rzecz ochrony powietrza i klimatu, fundusze europejskie; 
 • dobrze orientują się w specyfice działania samorządu terytorialnego, wiedzą jakie kompetencje ma samorząd, rozumieją jego procedury oraz procesy podejmowania decyzji; 
 • posiadają doświadczenie i predyspozycje (dobrze budują relacje, potrafią towarzyszyć w rozwoju, potrafią dać informację zwrotną i formułować rekomendacje) w rozwoju jednostek i zespołów; 
 • oddzielają fakty od interpretacji, opinii czy oczekiwań; 
 • mają gotowość do rozwoju, zdobywania wiedzy w obszarach, które będą ważne dla Programu, a są poza jej/jego kompetencjami; 
 • mają gotowość do pracy z jednym miastem w okresie kwiecień-październik 2022 r. 

Dodatkowymi atutami będą: 

 • posiadanie doświadczenia w pracy doradcy, 
 • posiadanie doświadczenia we współpracy z organami samorządu terytorialnego. 

Do zadań doradczyń, doradców Programu LeadAir będzie należało: 

 • zapoznanie się z formularzami miast zgłoszonych do Programu LeadAir, 
 • udział w szkoleniu przygotowującym do roli doradczyni/doradcy w dniu 30 marca 2022 r.,  
 • indywidualna 6-miesięczna praca online z przydzielonym miastem – poprowadzenie dwóch dwugodzinnych spotkań raz w miesiącu z przedstawicielkami/przedstawicielami miast, 
 • udział w spotkaniach zespołu doradczego – minimum raz na 2 miesiące, 
 • bycie w stałym kontakcie z koordynatorkami Programu.  

Oferujemy: 

 • współpracę z wiodącym think-tankiem Forum Energii, pracę przy projekcie, mającym wpływ na realne zmiany w polskich miastach, 
 • współpracę w zespole 20 doradczyń i doradców – z całej Polski, posiadających różnorodną wiedzę i doświadczenie, 
 • szkolenia rozwojowe zarówno z poziomu umiejętności doradczych jak również z obszaru klimatu, energii, samorządów, 
 • wsparcie na każdym etapie prowadzenia doradztwa. 
 • za poprowadzenie procesu doradczego przewidziane jest dla ekspertów wynagrodzenie.  

Zgłoszenia 

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem  oraz przesyłanie cv na adres: leadair@forum-energii.eu do dnia 8 marca 2022 r. 

Wybrane osoby, zostaną zaproszone do drugiej części rekrutacji, czyli rozmowy kwalifikacyjnej. Rozmowy odbędą się w dniach 14 – 17 marca 2022 r.